Kızıldağ Milli Parkı - Şarkikaraağaç / ISPARTA | Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1 - TARAFLAR

 

Bir taraftan Orta Mahalle 144 Cumhuriyet Caddesi No:28 İç Kapı No:102-103 Şarkikaraağaç /ISPARTA adresinde bulunan Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Kızıldağ Milli Parkı İktisadi İşletmesi (kısaca www.kizildagmilliparki.com olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, www.kizildagmilliparki.com online satış platformundan konaklama tesisi rezervasyonu yapan müşteri (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen maddelerde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

 

MADDE 2 - KONU

 

İş bu sözleşmenin konusu ; Müşterinin www.kizildagmilliparki.com vasıtası ile www.kizildagmilliparki.com sitesinden özellikleri ve fiyatları belirlenmiş hizmetleri aşağıdaki şartlara göre www.kizildagmilliparki.com tarafından müşteri adına temini. 

 

MADDE 3 – ÖDEME ŞEKİLLERİ

 

3.1 Müşteri www.kizildagmilliparki.com aracılığı ile www.kizildagmilliparki.com adresindeki seçili ürün ve hizmetin ödemesini ürün ve hizmetin satış şartlarında belirtildiği üzere %100’ünü rezervasyon saati itibariyle 24 saat içerisinde peşin ödeyecektir.

 

3.2 www.kizildagmilliparki.com adresindeki hizmet/ürün satış fiyatlarından sadece www.kizildagmilliparki.com     tarafından verilmiş olan promosyon, hediye çekleri ve indirimler mahsup edilir.

 

MADDE 4 – SÖZLEŞME ŞARTLARI

 

4.1 Müşteri rezervasyon kaydı sırasında beyan ettiği kişisel ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve tam olduğunu kabul eder. Verilen hatalı bilgiler nedeni ile her türlü olumsuzlukta müşteriye ulaşılamaması durumunda müşteri maddi ve manevi zarara uğradığını belirterek herhangi bir tazminat veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul eder.

 

4.2 Rezervasyon belgesi iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. www.kizildagmilliparki.com rezervasyon belgesinde taahhüt ettiği ürün ve hizmeti belirlenen şartlarda temin edilememesi durumların öncesinde müşteriyi bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

4.3 Müşteri rezervasyon belgesinde belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini www.kizildagmilliparki.com’a bildirecek ve gerekli ek rezervasyon belgesi iş bu sözleşme şartları ile paralel olarak hazırlanacaktır.

 

4.4 Başka türlü belirtilmedikçe müşterilerimiz, kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı özellikleri olan veya çevreye rahatsızlık veren eşyalar ( elektrikli ısıtıcı) ile her türlü silahlar ve rezervasyon belgesinde izin verildiği belirtilmedikçe her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır.

 

4.5 Müşterinin tesislerdeki konaklamaları sırasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından www.kizildagmilliparki.com sorumlu değildir.

 

4.7 Rezervasyon sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece müşterinin konaklama tesisi check-in saati 14:00'den sonra, konaklama tesisi check-out saati 12.00'den öncedir. Herhangi bir aksaklık olmaması için müşterilerin konaklama tesisi ile konaklama öncesinde görüşmesi gerekmektedir.

 

MADDE 5 - SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

 

5.1 Sözleşme bedeline KDV dâhildir.

 

5.2 Sözleşme bedeline rezervasyon belgesinde belirtilen tüm hizmet bedelleri dâhildir. Rezervasyon belgesinde belirtilmeyen tüm hizmetler ekstra ödemeye dâhildir.

 

5.3 Müşteri, sözleşme tutarının %100 'ünü 24 saat içerisinde ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 6 - SÜRE ve FESİH

 

6.1 Müşteriler rezervasyon belgesinde belirtilen konaklama şekillerini ve şartlarını değiştirmek ister ise bunu 15 gün öncesinde bildirmekle yükümlüdür.

 

6.2 www.kizildagmilliparki.com gerekli gördüğü durumlarda müşteriye de bildirmek kaydıyla, ilan ettiği veya kayıt aldığı konaklama tesisi rezervasyonunu başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirir veya iptal edebilir. Müşteri bu durumu kabul etmediği takdirde, rezervasyonu iptal edilip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumlarda müşterinin tazminat hakkı yoktur. Ödeme den % 2 Konaklama vergisi kesintisi yapılarak müşterinin banka hesabına iade edilir. 

 

MADDE 7 - MÜCBİR SEBEPLER

 

İş bu sözleşmede belirtilen rezervasyon tarihleri arasında veya öncesinde meydana gelebilecek müşterilerin Konaklama Tesisine seyahat etmesini veya konaklama tesisinde kalmasını imkansız veya yasadışı hale getiren veya engelleyen zorlayıcı nedenler, volkanik patlama, (doğal) felaket, yangın, savaş (nedenleri), çatışmalar veya herhangi bir yerel veya ulusal olağanüstü hal, işgal, herhangi bir ulusal, idari, liman veya diğer kamu otoritelerinin emir veya taleplerine, hükümet yönetmeliklerine veya müdahalelerine itaat, askeri harekatlar, terörizme karşı iç savaş, (biyolojik, kimyasal veya nükleer) patlamalar, isyan ve ayaklanmalar, başkaldırı grevleri, sivil itaatsizlik (veya adı geçen olayların herhangi birine sebep olabilecek maddi veya manevi tehditler veya bunlardan biriyle ilgili haklı kaygılar), ulaşım olanaklarının kısıtlanması, havaalanlarının kapatılması veya diğer olağan dışı olay, durum, olağanüstü hal ve felaketler gibi ve konaklama tesisinin hizmetinin eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda www.kizildagmilliparki.com u sorumlu tutulamaz, ücret iadesi talep edemez.

 

MADDE 8 - DİĞER HÜKÜMLER

 

8.1 İş bu sözleşme, özellikle konaklama tesisi rezervasyonuna ilişkin olup, www.kizildagmilliparki.com müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak iş bu sözleşmenin online onayını takiben, rezervasyonun yapıldığı tesis nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek konaklama tesisinden rezervasyon teyidini almakla, sözleşme mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun www.kizildagmilliparki.com tarafından yapılmasından sonra, rezervasyon ile ilgi konaklama tesisi yahut müşteriden kaynaklanan sorunlarda, www.kizildagmilliparki.com ’un sorumluluğu yoktur. Böyle bir problemin vukuu bulması halinde, müşteri konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, www.kizildagmilliparki.com ‘dan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

8.2 Müşterinin konaklama esnasında her hangi bir durumdan ya da olaydan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmetin bir kısmını veya tamamını sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

 

8.3 Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli müşterinin özen borcudur. Müşterinin şikayetçi olduğu halde hizmeti www.kizildagmilliparki.com yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi haklarını ortadan kaldırır.

 

8.4 www.kizildagmilliparki.com , rezervasyon yapmayı söz verdiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile , konaklama tesisinde verileceği belirtilen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin , ilan ve bilgilendirmelerinde yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı www.kizildagmilliparki.com ’un mesuliyeti mevcut değildir. Bu mesuliyet münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, müşteri bu standart eksikliği yahut hizmet kusurlarından dolayı münhasıran konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul beyan eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklama başlayacağı tarihte bu standartlarda hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, www.kizildagmilliparki.com’dan herhangi bir tazminat talep edilemez.

 

8.5 Müşteri bu konaklama tesisi rezervasyonu ile online onaylanan ve sözleşmede adı geçen konaklama tesisi hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak online taahhüt eder ve o konaklama tesisinde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı hizmetten dolayı doğacak şikayetlerinden dolayı www.kizildagmilliparki.com ’u sorumlu tutamaz.

 

8.6 Müşteri bu konaklama tesisi rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya eft ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup bu konaklama tesisi rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir. Bu gibi durumlarda, müşterinin mail adresine e-posta ile yollanan sözleşme hükümleri taraflarca kabul edilmiş sayılır.

 

8.7 Sözleşmenin müşteride kalan kopyası ile www.kizildagmilliparki.com ’da kalan kopyası arasında çelişki olursa www.kizildagmilliparki.com ’da kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü e-posta, fax mesajlaşmaları kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.

 

8.8 Konaklama başlangıç gününe 15 gün kala resmi dilekçe ile yapılan iptal taleplerinde yatırdığı ücret den % 2 konaklama Vergisi kesilerek ücretin tamamı; konaklama  başlangıç gününe 7 gün kala resmi dilekçe ile yapılan iptal taleplerinde yatırdığı ücret den % 2 konaklama Vergisi kesilerek %  50 si; konaklama gününe 7 günden az  kalan resmi dilekçe ile yapılan iptal başvurusunda ise hiçbir mücbir sebebe bakılmaksızın ücret iadesi yapılmaz. Başvuru ve iptal günlerine hafta sonları dahil edilir. İptal edilmeksizin konaklama tesisine giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Konaklama tesisine geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.8.9 Konaklama tesisinde Evlilik Cüzdanı şartı bulunmaktadır.Müşteri; nişanlı yada nikahsız çift olarak, bay bayan karışık arkadaş gurubu olarak ve gayrı resmi evli aile olarak konaklama yapamaz. Bu şekilde yapılan rezervasyonlardan doğacak ücret ve hak kayıplarından işletmeyi sorumlu tutamaz ve ücret iadesi talep edemez. Konaklama tesisine girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Eksik ve yanlış beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise fark anında tahsil edilir ve www.kizildagmilliparki.com’a bilgi verilecektir.

 

8.10 Müşteri konaklama tesisine konaklama esnasında veya sonradan rezervasyonda bildirilmeyen  misafir alamaz, misafir çağıramaz. İşletme görevlileri tarafından tespit edilen fazla misafir ücreti rezervasyon kişisinden talep eder, tahsil eder; bildirilmeden gizlice alınan misafir ücreti tahsil edilemez ise işletme görevlileri kolluk kuvvetlerine haber verecek olup oluşan zarar tanzimi için yasal yollar uygulanacaktır.8.11 Rezervasyonlara ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında, aradaki fark müşteriden talep edilmeyeceği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de ücret iadesi söz konusu değildir.

 

8.12  Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde Isparta Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

 

 

 

 

Kızıldağ Milli Parkı

 

Kızıldağ Milli Parkı, Akdeniz Bölgesi’nde, Isparta ilinin, Şarkikaraağaç ilçesi sınırları içindedir. İlçe merkezine uzaklığı 6 km mesafededir.

1993 yılında milli park ilan edilen Kızıldağ'da bulunan mavi sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle milli parkın temiz havası, oksijen açısından zengin olup, akciğer, astım ve solunum problemi olan insanlar için şifa kaynağıdır. Ayrıca mavi sedirleri ile tanınan milli parkta; ardıç, karaçam, köknar, meşe, kavak, söğüt ve ıhlamur topluluklarına da rastlanmaktadır. Milli parka daha çok rekreasyon ve sağlık amaçlı ziyaretçi gelmektedir.

Kızıldağ Milli Parkı, güneyinde Türkiye'nin 2. büyük gölü olan Beyşehir Gölünü kucaklamaktadır. Gölden esen güney rüzgarları Bebik Vadisi ile Yertutan Mevkii’nden geçerek milli parka ulaşmaktadır. Bu nedenle bol oksijenli temiz havası parkın cazibesini artırmıştır.

Kızıldağ Milli Parkı sınırları içerisinde kiralanabilir bungalov evlerimiz, konteyner evimiz, kamp yapabileceğiniz çok sayıda çadır yerlerimiz ve piknik alanlarımız mevcuttur. 3 - 6 - 9 km'lik yürüyüş yollarımızın da bulunduğu milli parkımıza siz doğa severleri bekliyoruz.